top of page

Üretimini yaptığımız en zayıf zincir baklasının müşteri talebini minimum seviyede karşılayacak kadar sağlam olması firmamızın temel kalite felsefesidir. 

Bu anlayışla standart zincir üretiminin yanında sürekli Araştırma-Geliştirme faaliyetleriyle müşteri odaklı, tasarım destekli hizmet sunabilmek ve bunu ürün haline dönüştürebilmek başlıca hedeflerimizdendir. 

Çimento, alçı, gübre, maden v.b. üretim yapan endüstriyel fabrikalarda kullanılan elevatör ve konveyörlerde bakım-onarım maliyet düşürme çalışmaları rekabetçi ticaret ortamında zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle endüstrinin hizmetine sunduğumuz transport zincirlerinin yüksek performanslı, ekonomik ve sürekli olması makine teçhizatına dayalı üretimler birlikte çalışanlarımıza yapacağımız yatırımla gerçekleşeceği en önemli vizyonumuzdan biridir. 

Teknolojik yatırım ve Ar-Ge/Tasarım imkanlarımızı kullanarak farklı cins ve dayanım özelliklerinde transport zincirleri yaparak üretim ve pazarlama gamını geliştiriyoruz.

bottom of page